Černousy (železniční zastávka a nákladiště)

Polski

Černousy (železniční zastávka a nákladiště)
Wikipedia

Černousy jsou nákladiště a zastávka ve stejnojmenné obci na trati číslo 037 spojující Liberec s polským městem Zawidów. Zastávka se nachází v západní části obce, jižně od průmyslového areálu. Severně od zastávky je nechráněný železniční přejezd, na kterém trať křižuje silnice III/0353, z níž v těsné blízkosti přejezdu na východní straně od kolejí odbočuje silnice III/0352. Vlastní zastávka je dvojkolejná, přičemž východní z kolejí pokračuje dále k česko-polské státní hranici a západní vstupuje coby železniční vlečka do zmíněného průmyslového areálu. Na východní straně od kolejiště je zbudována staniční budova (čp. 48), od níž jižním směrem stojí ze dřeva postavené bývalé záchodky a jižně od nich i zděné skladiště.
Impressum