Červená hora (Javoří hory)

Polski

Červená hora, (německy Roter Berg) je hora v hraničním hřebeni Javořích hor, východně od osady Janovičky. Vrchol hory se nachází na území ČR v katastu obce Šonov), asi 150 m od hranice mezi ČR a Polskem. Do Polska patří jen část svahů. Severně od hory se nachází tzv. Třípanský kámen, který historicky označoval průsečík hranic mezi Čechami, Kladskem a Slezskem.

WikipediaImpressum