Łabunia

Łabunia – struga, lewobrzeżny dopływ Rekowej o długości 3,29 km i powierzchni zlewni 11,8 km².

WikipediaImpressum