Łacha Farna

Łacha Farna – użytek ekologiczny położony we Wrocławiu, w rejonie osiedla Janówek, utworzony w oparciu o zbiornik wodny, będący starorzeczem rzeki Odra. W ramach ustalonej ochrony pozostałości ekosystemu na tym terenie, ustalono ochronę zarówno samego zbiornika wodnego jak i pasa przyległego terenu o szerokości 15 m od brzegów tego zbiornika. Użytek ten zlokalizowany jest na południowym krańcu kompleksu leśnego położonego przy północno-zachodniej granicy miasta; las ten obejmuje również obszary położone już poza administracyjnymi granicami Wrocławia – w gminie Miękinia. W rejonie tym znajduje się kilka innych starorzeczy i niewielkich zbiorników wodnych, przy czym oprócz Łachy Farnej, jeszcze dwa z nich w obszarze Wrocławia zostały również ustanowione jednym użytkiem ekologicznym. Powierzchnia starorzecza wynosi 1,80 ha (1,48 ha).

WikipediaImpressum