Łapszanka (potok)

Łapszanka – potok, lewy dopływ Niedziczanki o długości 15,45 km.

WikipediaImpressum