Łopieniczka

Łopieniczka – potok, lewostronny dopływ Czerwonej o długości 11,11 km i powierzchni zlewni 16,33 km².

WikipediaImpressum