Łostówka (potok)

Łostówka, Łostóweczka – potok, prawy dopływ Mszanki o długości 10,12 km i powierzchni zlewni 19,2 km².

WikipediaImpressum