Łąki (Beskid Wyspowy)

Łąki – polana na zachodnich stokach Jasienia w Beskidzie Wyspowym. Ma postać dwóch równi na jego grzbiecie oraz stromego stoku pomiędzy tymi równiami. Górna rówień znajduje się na wysokości około 1000 m n.p.m., dolna część ok. 960 m n.p.m. Na równiach tych dawniej były łąki i zapewne od tego pochodzi nazwa polany. Obecnie są w dużym stopniu zarośnięte lasem, bezleśny jest jeszcze stromy stok między nimi.

WikipediaImpressum