Łąkta (potok)

Łąkta (potok)
Wikipedia

Łąkta – potok w Beskidzie Wyspowym, lewy dopływ Dunajca. Do 1905 r. koryto potoku biegło przez Podegrodzie wzdłuż drogi powiatowej Chełmiec – Gołkowice, a obecnie płynie skrótem wprost do Dunajca.
Impressum