Łętówka (dopływ Mszanki)

Łętówka (dopływ Mszanki)
Wikipedia

Łętówka (Łętowy) – potok, prawy dopływ Mszanki o długości 5,09 km i powierzchni zlewni 8,86 km².
Impressum