Śląskie Centrum Logistyki

Śląskie Centrum Logistyki
Wikipedia

Śląskie Centrum Logistyki S.A. (Silesian Logistics Centre JSC) – rozpoczęło działalność w 1989 roku jako Śląski Wolny Obszar Celny. Spółka została powołana do utworzenia i organizowania wolnego obszaru celnego oraz zarządzania i administrowania portami śródlądowymi w Gliwicach i Kędzierzynie-Koźlu.
Impressum