Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego
Wikipedia

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów (ang.: Heavy Ion Laboratory) jest samodzielną jednostką Uniwersytetu Warszawskiego. Zostało ono założone w 1994 r. jako wspólny projekt Ministerstwa Edukacji, Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiej Agencji Atomistyki.
Impressum