Augustavo girios šventoji vieta

Polski

Augustavo girios šventoji vieta (lenk. Święte Miejsce) – tai vieta esanti Augustavo girioje, netoli Rospudos upės, į šiaurės vakarus nuo Augustavo miesto. Šalia šios vietovės yra Jalovo ežeras. Manoma, kad ši vieta tapo religinių kultų vieta dar pagonybės laikais. Šiuo metu čia stovi 1990 m. pastatyta medinė koplyčia, mediniai ir akmeniniai kryžiai. Čia pastatytas kryžius su įrašu kuriame teigiama, kad šioje vietovėje 1283 m. prieš išvykdamas į Sembą buvo pakrikštytas jotvingių karvedys Komantas. 1514 m. karalius Žygimantas Senasis šiose vietovėse leido įkurti Jono Krikštytojo stačiatikių cerkvės kapines. Kiekvienais metais birželio 24 d. čia buvo švenčiamos joninės.

WikipediaImpressum