Świętowice

Świętowice – uroczysko w woj. zachodniopomorskim, gminie Stepnica, w sołectwie Gąsierzyno, nad Zalewem Szczecińskim, przy wyspie Chełminek i drodze łączącej Stepnicę z Czarnocinem.

WikipediaImpressum