Świński Potok

Świński Potok – dopływ Goryczkowego Potoku w polskich Tatrach Zachodnich. Na mapie Geoportalu uznawany jest za jego górny bieg. Wypływa na wysokości ok. 1640 m w morenach górnego piętra Świńskiego Kotła w Dolinie Goryczkowej Świńskiej. Niższe piętro Świńskiego Kotła jest tak płaskie, że potok tworzy na nim rozlewiska, młaki i oczka wodne. W miejscach tych występuje turzyca czarna – bardzo rzadka roślina, w Polsce występująca tylko w Tatrach Zachodnich i to w kilku tylko miejscach. Potok przecina próg skalny dolnego Świńskiego Kotła i poniżej progu znów pojawia się w jego korycie woda. Zwiększa się jego spadek, a koryto staje się coraz głębsze. Na wysokości 1460–1600 m zasilany jest bardzo obfitymi wypływami z moren i piargów.

WikipediaImpressum