Źródło proroka Eliasza

Źródło proroka Eliasza – źródło w Dolinie Eliaszówki na północ od zabudowań miejscowości Czerna, w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Krzeszowice. Znajduje się w rezerwacie przyrody Dolina Eliaszówki na północ od klasztoru w Czernej i Diabelskiego Mostu na Wyżynie Olkuskiej, po prawej (wschodniej) strony drogi z Krzeszowic przez Gorenice do Olkusza, trochę powyżej dawnego muru klasztornego, który przebiegał w poprzek tej drogi.

WikipediaImpressum