Żabniczanka

Żabniczanka (Żabnica) – potok, prawy dopływ Soły o długości 12,59 km i powierzchni zlewni 37,03 km².

WikipediaImpressum