Żebrówka (dopływ Krztyni)

Żebrówka – rzeka, prawy dopływ Krztyni o długości 26 km.

WikipediaImpressum