Żegnica

Żegnica – struga, lewy dopływ Parsęty o długości 11,71 km i powierzchni zlewni 26,58 km².

WikipediaImpressum