Żlebina

Żlebina (słow. Žlebina, Žľabina, niem. Schluchtiges Tal) – żlebowata dolinka będąca prawym odgałęzieniem Doliny Bielskiego Potoku w Tatrach Bielskich na Słowacji. Uchodzi do niej na wysokości około 1080 m. W istocie jest to potężne żlebisko opadające spod szczytu Płaczliwej Skały na Polanę pod Żlebiną. Jego deniwelacja wynosi około 1000 m. Orograficznie prawe zbocza Żlebiny tworzy północno-wschodnia grań Płaczliwej Skały opadająca poprzez Głośną Skałę i Żlebińskie Turnie po Żlebińską Przełęcz. Lewe ograniczenie tworzy grań północna z Kościółkami, oddzielająca Żlebinę od Strzystarskiego Żlebu. Dnem dolinki spływa Żlebiński Potok uchodzący do Strzystarskiego Potoku. Jego koryto zazwyczaj jest suche.

WikipediaImpressum