Żyżmy

Lietuvių

Żyżmy
Wikipedia

Żyżmy (lit. Žižmai) − wieś na Litwie, w gminie rejonowej Soleczniki, 3 km na południe od Dziewieniszek, zamieszkana przez 96 ludzi.
Impressum