شهرستان لیژ

Eesti Français Čeština Deutsch English Español Tiếng Việt Italiano 中文 Nederlands Svenska

شهرستان لیژ
Wikipedia

شهرستان لیئژ (به فرانسوی: Liège) در استان لیئژ در منطقه فدرال والوون در کشور بلژیک واقع شده‌است.
Impressum