سوانی (شهرستان)

Eesti Français Čeština Deutsch English Español Tiếng Việt Italiano 中文 Nederlands Svenska

سوانی (شهرستان)
Wikipedia

سوانی الگو:Soignies در استان انو در منطقه فدرال والوون در کشور بلژیک واقع شده‌است. که دارای گویش فرانسوی است
Impressum