Oskava (rieka)

Français Čeština Deutsch Polski English Svenska

Oskava (rieka)
Wikipedia

Oskava je moravská rieka. Je to ľavostranný prítok Moravy, meria 50,4 km, povodie zaberá plochu 571,8 km² a priemerný prietok v ústí dosahuje hodnotu 3,53 m³/s.
Impressum