Heimefrontfjella

中文 Nynorsk Deutsch English Svenska

Heimefrontfjella er en 150 km lang fjellkjede i den vestlige delen av Dronning Maud Land, lengst sør på Maudheimvidda. Fjellkjeden strekker seg i nordøst-sørvestlig retning over et område på 3900 kvadratkilometer. Brede isbreer skiller Heimefrontfjella i fire isfrie deler. Disse er fra nordøst til sørvest: Milorgfjella, XU-fjella, Sivorgfjella og Tottanfjella. Området ble observert og flyfotografert av Maudheimekspedisjonen i 1952. Navnsettingen i området er gjort av Norsk Polarinstitutt for å ære norske motstandsfolk for deres innsats under andre verdenskrig.

WikipediaImpressum