Příseka

Français Nederlands Português Српски / Srpski Čeština Español Magyar Slovenčina Euskara English Bahasa Melayu Svenska Italiano

Příseka
Wikipedia

Příseka là một làng thuộc huyện Havlíčkův Brod, vùng Vysočina, Cộng hòa Séc.
Impressum