Hurdalssjøen

العربية Nynorsk Deutsch Dansk English

Hurdalssjøen
Wikipedia

Hurdalssjøen er en innsjø i kommunene Eidsvoll, Nannestad og Hurdal i Akershus i Viken fylke. Mellom Hurdalssjøen og Vorma renner Andelva, og i denne elva ligger Bøhnsdalen kraftverk og fire mindre kraftverk. Hurdalssjøen er fra gammelt av regulert ca. 3 m. Hurdalsvassdragene omfatter flere elver som renner ned til Hurdalssjøen, vassdraget er vernet i Verneplan III for vassdrag. Vernevedtaket omfatter alle tilløpselvene som renner ned til Hurdalssjøen. Det er dessuten et naturreservat i nordenden av sjøen ved innløpet av Hurdalselva.
Impressum