Vojenský újezd Hradiště

Nederlands Português Deutsch Magyar Slovenčina Euskara Italiano Bahasa Melayu Svenska

Vojenský újezd Hradiště
Wikipedia

Vojenský újezd Hradiště je vojenský újezd, který se nachází v okrese Karlovy Vary v Karlovarském kraji v Doupovských horách, přibližně mezi městy Karlovy Vary (kde také sídlí jeho újezdní úřad), Bochov, Kadaň a Podbořany. Má plochu 280,8 km², je tedy největším vojenským újezdem v České republice. Nadmořská výška území se pohybuje kolem 500 až 700 m; nejnižší místo je na silnici na pravém břehu řeky Ohře mezi Velichovem a Vojkovicemi při západní hranici vojenského újezdu, nejvyšším bodem újezdu (a celých Doupovských hor) je vrch Hradiště (934 m) v jeho centrální části. Ve vojenském újezdu není hlášen žádný obyvatel.
Impressum