Sankt Ols kirke

Nederlands Deutsch Polski Dansk English Svenska

Sankt Ols kirke
Wikipedia

Sankt Ols kirke, (Ols kirke eller Olsker) er en rundkirke som ligger i Olsker sogn på i Bornholm. Kirken er viet til Olav den hellige. Kirken ble oppført i perioden 1150–1175, våpenhuset ca. 1400.
Impressum