کفر الزیات

Eesti العربية Deutsch Polski Lietuvių Svenska Русский Ελληνικά

کفر الزیات نام شهر و شهرستانی در استان غربیه مصر است.

WikipediaImpressum