طلخا

العربية Polski English Українська Русский Ελληνικά Svenska

طلخا
Wikipedia

طلخا نام شهر و شهرستانی در استان دقهلیه مصر است.
Impressum