ทะเลสาบฟุจิทั้งห้า

Tiếng Việt Українська 日本語 Português Español English Русский 한국어 Français 中文 Svenska Čeština Deutsch Euskara Српски / Srpski Italiano Català Türkçe

ทะเลสาบฟุจิทั้งห้า
Wikipedia

ทะเลสาบฟูจิทั้งห้า (ญี่ปุ่น: 富士五湖; โรมาจิ: Fuji-goko; ทับศัพท์: ฟูจิโงโกะ) เป็นชื่อเรียกพื้นที่บริเวณรอบฐานของภูเขาไฟฟูจิ ในจังหวัดยามานาชิ ประเทศญี่ปุ่น มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 1,000 เมตร เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฟูจิฮาโกเนอิซุ
Impressum