אזור

Eesti Français Nynorsk Čeština Português Polski English Italiano Українська Русский Català Svenska

אזור
Wikipedia

אָזוֹר היא מועצה מקומית במחוז תל אביב בישראל, ליד כביש תל אביב-רמלה. הוכרזה כמועצה מקומית בשנת 1951. ב-1968, ולאחר מכן גם ב-2003, הוצע לאחד אותה עם העיר חולון, לאחר שאזור התעשייה שלה סופח לחולון והוחלט שאין לה בסיס כלכלי כיישוב עצמאי, אך התוכנית לא הגיעה לכדי מימוש והיא ממשיכה לתפקד כמועצה מקומית עצמאית.
Impressum