Kavringen fyr

Dansk Nynorsk

Kavringen fyr
Wikipedia

Kavringen fyr ble bygget i 1892 og ligger på Søndre Kavringdynge i den vestre innseilingsleden til Oslo havn.
Impressum