Maribo domkirke

Français Nederlands Polski Deutsch Español Dansk English Svenska Italiano

Maribo domkirke
Wikipedia

Maribo domkirke ligger i Maribo på Lolland. Kirken var viet til jomfru Maria og St. Birgitta i middelalderen og var opprinnelig oppført som klosterkirke til et Birgittinerkloster som ble grunnlagt ca. 1400.
Impressum