Mercer Island, Washington

فارسی 日本語 Português Español English 한국어 Français 中文 Polski العربية Nederlands Čeština Deutsch Српски / Srpski Italiano Hrvatski Català Türkçe

Mercer Island, Washington
Wikipedia

Mercer Island là một thành phố nằm trong quận King thuộc tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Thành phố này được đặt tên theo. Theo điều tra dân số của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ năm 2000, thành phố có dân số người.
Impressum