HMS Mashona (F59)

Suomi فارسی Deutsch Polski English Italiano Українська

HMS Mashona (F59)
Wikipedia

HMS Mashona (L59/F59) là một tàu khu trục lớp Tribal được chế tạo cho Hải quân Hoàng gia Anh Quốc trước Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nó đã phục vụ trong Thế Chiến II cho đến khi bị đánh chìm bởi một cuộc không kích ngoài khơi Đại Tây Dương vào tháng 5 năm 1941.
Impressum