Káptalantóti

Français Nederlands Slovenščina Čeština Magyar Slovenčina English Bahasa Melayu 中文 Română Italiano

Káptalantóti
Wikipedia

Káptalantóti là một thị trấn thuộc hạt Veszprém, Hungary. Thị trấn này có diện tích 11,73 km², dân số năm 2010 là 428 người, mật độ 36 người/km².
Impressum