فرودگاه نیروی هوایی سلطنتی استرالیا در پایگاه پیرس

Português Deutsch Polski English Bahasa Melayu Svenska

فرودگاه نیروی هوایی سلطنتی استرالیا در پایگاه پیرس
Wikipedia

فرودگاه نیروی هوایی سلطنتی استرالیا در پایگاه پیرس (به انگلیسی: RAAF Base Pearce) یک فرودگاه نظامی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۶۹۱ متر است. این فرودگاه در کشور استرالیا قرار دارد و در ارتفاع ۴۹ متری از سطح دریا واقع شده است.
Impressum