กบิลพัสดุ์

Tiếng Việt हिन्दी 日本語 Português English Русский Polski Magyar Čeština Deutsch Italiano Norsk (Bokmål) Català

กบิลพัสดุ์
Wikipedia

กบิลพัสดุ์ หรือ กปิลวัสตุ เป็นนครโบราณในอนุทวีปอินเดีย ราชธานีของชนเผ่าแคว้นศากยะ
Impressum