Kavringen

Nynorsk Dansk

Kavringen er et lite, hvalformet skjær (holme) i Oslofjorden, nordvest av Hovedøya og i Oslo kommune. Skjæret og gruntområdet rundt, i alt 16 dekar, ble vernet som naturreservat den 15. desember 1978. Formålet med fredningen er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet særlig ut ifra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser. Fra 15. april til 15. juli er det ferdselsforbud på holmen.

WikipediaImpressum