Guma

Nederlands Português English Italiano Bahasa Melayu 中文 Català

Guma là một thị trấn thống kê (census town) của quận North Twentyfour Parganas thuộc bang Tây Bengal, Ấn Độ.

WikipediaImpressum