హసన్ జిల్లా

Deutsch فارسی Tiếng Việt हिन्दी Español English Русский Français 中文 Polski العربية Nederlands Italiano Norsk (Bokmål) Català Svenska

హసన్ జిల్లా
Wikipedia

హసన్ భారత దేశంలోని కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని ఒక జిల్లా మరియు ఒక పట్టణం. ఈ పట్టణం హసన్ జిల్లాకు రాజధాని కూడా. భారతీయ అంతరిక్ష పరిశోధన కేంద్రం (ISRO) ప్రధాన నియంత్రణ కేంద్రం హసన్ నందే ఉంది.
Impressum