Vodní nádrž Jesenice

Deutsch Magyar Svenska

Vodní nádrž Jesenice
Wikipedia

Vodní nádrž Jesenice je přehrada ležící cca sedm kilometrů jihovýchodně od Chebu na řece Odravě. Začala být budována v roce 1957, dokončena byla v roce 1961. Její délka je 12 kilometrů, v nejhlubším místě dosahuje voda hloubky 24,2 metrů. Po hrázi vede silnice I/21. Účelem nádrže je kompenzační nadlepšování průtoků v Ohři pro odběrná místa na dolní části toku a ochrana před povodněmi.
Impressum