Olmeda de las Fuentes

Bahasa Melayu Português Español English Русский Français 中文 Polski Magyar Svenska العربية Čeština Deutsch Українська Euskara Italiano Català

Olmeda de las Fuentes
Wikipedia

Olmeda de las Fuentes là một đô thị trong Cộng đồng Madrid, Tây Ban Nha. Đô thị này có diện tích 16,73 km², dân số theo điều tra năm 2010 của Viện thống kê quốc gia Tây Ban Nha là 308 người. Đô thị này nằm ở khu vực có độ cao 794 mét trên mực nước biển.
Impressum