آرتور پوپ

Français English Hrvatski Svenska Italiano

آرتور پوپ
Wikipedia

آرتور آپهم پوپ (به انگلیسی: Arthur Upham Pope) (زاده ۷ فوریه ۱۸۸۱ رودآیلند – درگذشته ۳ سپتامبر ۱۹۶۹ شیراز) مورخ شهیر آمریکایی آثار هنری ایران بود.[۱]پل خواجو
Poole Khaju
Khaju art of bridge …
غروب پل خواجو - عکس …
Esfahan
Esfahan bridge
Khajoo Bridge پل خوا…
Khajoo Bridge پل جوا…
Khajoo Bridge پل خوا…
Khaju Bridge, Esfahan
Isfahan, Iran
Khajou Bridge in 200…
Isfahan, Iran
Isfahan, Khaju bridg…
POL E KHAJU
دورنمای پل زیبای خوا…
Isfahan, Isfahan Pro…
Isfahan, Isfahan Pro…
Khaju art of bridge …
Khaju art of bridge …
Khaju art of bridge …
under khaju pol
khaju shahneshin
Khaju art of bridge …
under khaju
Khajoo Bridge
fiori
Zayanderood in night…
Khaju Bridge, Isfaha…
The Bridge
Isfahan, Iran
Isfahan, Mausoleum o…
Khaju Bridge 02
پل زیبای خواجو بعد ا…
Khaju art of bridge …
Khaju art of bridge …
khaju
khaju floor
Sun set-33pol
bike station
پل خواجو
Isfahan,pont Kajou
Khaju art of bridge …
اصفهان پل خواجو
خواجو بل
Khajoo Bridge
Isfahan, Khaju bridg…
KHAJU Bridge - ESFAH…
Poole Khajoo Isfahan…
Khaju Bridge, Esfahan
Pole Khajou
A Park beside the Za…
A Park beside the Za…
Fathabad, Isfahan, I…
Inside Khaju Bridge
Arthur Upham Pope & …
Arthur Upham Pope & …
Pole Khajoo
Statue of a lion at …
پل زیبای خواجو - عکس…
Isfahan, Isfahan Pro…
Isfahan, Isfahan Pro…
Khaju art of bridge …
Khaju art of bridge …
Khaju art of bridge …
Khaju art of bridge …
Isfahan, Iran
Pole Khajo Isfahan
پل خواجو در اصفهان/K…
Esfahan - Fall 2010
Birds Of Passage Aro…
Khaju Bridge 03
Khaju Bridge 04
پارک زیبای خواجو بع…
Zayande roud river
Isfahan, Isfahan Pro…
Khaju art of bridge …
Khaju art of bridge …
Khajoo bridge
Esfahan - Fall 2010
esfahan_khajoo bridge
The head man in the …
اصفهان پل خواجو
Khadjoo Bridge at ni…
The Zayandeh River, …
Isfahan-33pol
4bagh Khajoo at 5:30…
Esfahan - Fall 2010
Zayande-rood
پل خواجو
Khaju Bridge 01
Arthur Upham Pope & …
Khaju bridge
Khaju bridge
Poll
Khaju art of bridge …
khaju
khaju shahneshin
ساحل زاينده رود- پل …
Khajoo bridge

Impressum