Nellieburg, Mississippi

Nederlands Português Polski فارسی Español Српски / Srpski English Italiano Català

Nellieburg là một thành phố thuộc quận Lauderdale, tiểu bang Mississippi, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của thành phố này là 1 414 người.

WikipediaImpressum