Notodden skysstasjon

English Polski Dansk

Notodden skysstasjon
Wikipedia

Notodden skysstasjon, tidligere Notodden kollektivterminal, er kollektivknutepunktet på Notodden og ble offisielt åpnet som busstasjon den 24. september 2002. Den ble også tatt i bruk som jernbanestasjon 25. august 2004, da den erstattet Notodden nye stasjon som endestasjon for togene på Bratsbergbanen. Mellom august 2015 og desember 2020 betjenete togene den gamle stasjonen inntil man fikk elektrifisert sporet til skysstasjonen.
Impressum