فرودگاه پنزا

Polski Español Tiếng Việt English Italiano Русский Türkçe

فرودگاه پنزا
Wikipedia

فرودگاه پنزا (به روسی: Пенза) فرودگاهی عمومی واقع در پنزا در کشور روسیه است.
Impressum