آرامگاه اردشیر سوم

آرامگاه اردشیر سوم
Wikipedia

آرامگاه منسوب به اردشیر سوم در تخت جمشید در شمال شرقی «چاه سنگی» و در مقابل «صد ستون» در ارتفاع ۴۰ متری در دل سنگ کنده شده‌است. این بنا مشتمل است بر یک اتاق دو ستونی و در جنب آن یک ایوان با دو ستون در غرب و صندوق‌خانه‌هایی در شمال و جنوب و نیز تالاری ۴ ستونی با یک اتاق جنبی در شمال. همة این‌ها را بر سکویی چند پله‌ای بنا کرده‌اند که از سنگ‌های بزرگ و کوچک درست شده و و سنگ‌هایش را بدون ملاط به هم چسبانیده‌اند. نمای آرامگاه به تقلید از آرامگاه داریوش بزرگ در نقش رستم پرداخته شده است.Persepolis, Iran 1975
Persepolis
سرستون اسب
Persepolis, Iran
Persepolis, Iran 1975
tomb on perspolis
Relief "Xerxes enthr…
Persepolis
Persepolis
Persepolis
Apadana hall
تخت جمشید - آبان 90
Iran - Fars - Perspo…
Overview over Persep…
Persepolis Upside پر…
Persepolis 2004 پرسپ…
persepolice
persepolis
bas relief salle cen…
Persepolis
Persepolis
Persepolis
A Persian(Iranian) C…
تخت جمشيد
Porta Settentrionale…
Persepolis,gravure o…
Iran_Persepolis
persepolis
persepolis
persepolis
Persepolis, Iran
Persepolis, Iran
Persepolis, Iran
Persepolis, Iran
Persepolis, Iran
inchoate gate, Fars,…
Royan & King Dariush
Persepolis(Takht-e-J…
Persepolis, Marvdasht
Persepolis, Marvdasht
Takht-e-Jamshid,Sarv…
Persepolis, Apadana …
Persepolis, bariliefs
Persepolis, horse st…
Persepolis, Tomb of …
perspolis horse head
perspolise tower head
hakhamaneshi statue
tomb on perspolis
Persepolis : Parsa :…
Persepolis : Parsa :…
Persepolis : Parsa :…
Persepolis : Parsa :…
Persepolis : Parsa :…
Persepolis : Parsa :…
Persepolis : Parsa :…
پارسه
پارسه
پارسه
پارسه
پارسه
Tomb of Artaxerxes I…
Northern gate of Hun…
View to Persepolis f…
Area before a Hundre…
View to Persepolis f…
Hundred-Columns Pala…
Unfinished gate
Southern gate of Hun…
Gate of Xerxes ("All…
Persepolis
Persepolis
Persepolis
Persepolis
Persepolis
Persepolis
Persepolis
Persepolis
Persepolis
Iran, Persepolis
Iran, Persepolis
Iran, Persepolis
persepolis(with Kore…
Persepolis, 1990
Persepolis
تخت جمشید
مقبره اردشیر سوم …
iran _ takht jamshid
Fars Province, جاده …
Hundred-Columns Pala…
Persepolis
Persepolis
Persepolis
دروازه ملل
Persepolis-Ali Hamidi
Fars, جاده خروجی تخت…
Fars, جاده خروجی تخت…
persepolis and secur…
موزه تخت جمشید
Panorama of Persepol…

Impressum